Ингээд хэтэвч суулгахын тулд Ultima Cashback сайт руу орж, Platin Passport ашиглаж нэвтэрнэ үү. Таны хувийн бүртгэлийн нүүр хуудас нээгдэнэ. Дэлгэцийн баруун талд та энэ хэтэвчийг одоогоор оноогоогүй байна гэсэн анхааруулгыг харна:

Хэтэвч суулгах явцыг эхлүүлэхийн тулд Хэтэвчийг оноохыг зөвшөөрч буйгаа баталгаажуулсан нүдийг чагтална уу. Та нүдийг чагталмагц танаас бэлэн мөнгө буцааж авахыг хүссэн хэтэвчний хаягаа оруулахыг хүссэн цонх гарч ирнэ:

Хэтэвчний хаягаа оруулсны дараа Баталгаажуулах товчлуурыг товшино уу. Энэ үйлдлийг дуусгахын тулд та хоёр хүчин зүйлт баталгаажуулалт ашиглан үүнийг баталгаажуулах ёстой:

Бэлэн боллоо! Та бэлэн мөнгө буцааж авах хэтэвчээ тохирууллаа. Одоо та Ultima Cashback хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн бүх худалдан авалтаасаа оноосон хэтэвч рүүгээ бэлэн мөнгө авах болно!