Аппыг анх удаа эхлүүлж буй эсвэл аппад хэтэвч байхгүй бол аппын эхлэх дэлгэц дээр хувийн түлхүүр болон тээвэрлэлтийн ПИН кодыг ашиглан хэтэвчээ импортолж болно. 

IMPORT товчлуурыг товшино уу. Танд хувийн түлхүүр, тээвэрлэлтийн ПИН код эсвэл мнемоник хэллэг ашиглан хэтэвч импортлохыг санал болгоно. Хувийн түлхүүр болон тээвэрлэлтийн ПИН код ашиглан хэтэвчээ импортлохын тулд WITH PRIVATE KEY AND T-PIN гэдгийг сонгоно уу:

Хувийн түлхүүрээ оруулах дэлгэц нээгдэнэ. Та үүнийг гар аргаар эсвэл QR кодыг скан хийх замаар оруулж болно. 

Хувийн түлхүүрээ оруулсны дараа "Далее" (Дараах) дээр товшино уу. 

Дараагийн дэлгэц дээр та хувийн түлхүүрээсээ тээвэрлэлтийн ПИН кодыг оруулах хэрэгтэй болно:

Импорт амжилттай болсон бол аппад нэвтрэх шинэ ПИН код тохируулахыг апп танаас шаардах болно.

Шинэ ПИН кодыг оруулаад баталгаажуулна уу.

Бэлэн боллоо! Та хэтэвчээ амжилттай импортоллоо!

Тохиргооны цэсээс хэтэвч импортлох үйлдлийг мөн эхлүүлж болно. Аппын доод цэсээс тохиргооны дүрсийг товшиж жагсаалтаас Ultima Wallet Import сонголтыг сонгоно уу:

Та импорт хийхээр шийдсэн бол тухайн мөчид аппад байгаа одоогийн хэтэвчийг устгана гэдгийг анхаарна уу.

Та зөвшөөрч байгаа бол "ПРОДОЛЖИТЬ" (ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ) товчлуурыг товшиж хэтэвчийг импортлохыг баталгаажуулна уу: