Бид Platin Passport дээрх хоёр хүчин зүйлт баталгаажуулалтын арга болгож Google 2FA-ийг нэмсэн. Баталгаажуулалтын ийм тохиромжтой арга нь аюулгүй байдлын олон улсын стандартад нийцдэг. Холбосон Google 2FA нь Platinum World дээр payout хийх зайлшгүй нөхцөл болно.

Энэ зааварт бид хоёр хүчин зүйлт баталгаажуулалтын арга болгож Google 2FA холбох талаар тайлбарлана.

Та өмнө нь Telegram бүртгэлээр хийх хоёр хүчин зүйлт баталгаажуулалтыг холбосон идэвхжүүлсэн бол Security хэсэгт очих хэрэгтэй. Цонх нээгдэж, та Telegram дамжуулан хоёр хүчин зүйлт баталгаажуулалт хийхийг идэвхжүүлсэн болохыг харна:

Та Telegram дээр нэг удаагийн нууц үг хүлээн авч Platin Passport руу нэвтрэх боломжтой хэвээр байх ч payout хийхэд хязгаарлалт тавина.

Хоёр хүчин зүйлт баталгаажуулалтын аргыг өөрчлөхийн тулд Telegram дүрсний доод хэсэгт байрлах DEACTIVATE товчлуурыг товшино уу.

Дараа нь таны Telegram дээр нэг удаагийн OTP код ирнэ. Нээгдсэн цонхонд үүнийг оруулаад үйлдлийг баталгаажуулна уу.

Telegram 2FA аргыг идэвхгүй болгосныхоо дараа Google authentication дүрсний доорх ACTIVATE дээр товшино уу.

Одоо та Google Authenticator аппыг ухаалаг гар утсан дээрээ татаж авах шаардлагатай. Үүний тулд хуудасны доод хэсэгт байрлах Download Google Authenticator бичгийн доор App Store эсвэл Play Market товчлуурыг товшин Google Authenticator аппыг татаж авна уу.

Баталгаажуулагчийг ажиллуулж эхлүүлэхийн тулд суулгасан мобайл аппаа ашиглан дэлгэцийн баруун буланд буй QR кодыг уншуулна уу. Үүний тул аппад нэвтэрнэ үү. Эхний дэлгэц дээр Get started товчлуурыг товшино уу.

Нээгдэх цонхонд Scan a QR code гэдгийг сонгоно уу.

Идэвхжүүлэх хуудсан дээрх QR кодыг уншуулна уу. Дараа нь таны утсан дээрх Google Authenticator аппад тогтмол шинэчлэгдэх нэг удаагийн нууц үгтэй мөр гарч ирнэ. Кодын хүчинтэй хугацааг кодын баруун талд дугуй диаграмм хэлбэрээр харуулна.

2FA баталгаажуулах хуудсан дээр нэг удаагийн нууц үгийг оруулна уу.

Бэлэн боллоо! Та Google 2FA холболоо!

Идэвхжүүлэх хуудсан дээрх QR кодод хандах эрх зөвхөн танд бий гэдгийг анхаарна уу. Үүнийг хэнд ч харуулж, илгээж болохгүй. Та Google бүртгэлээр дамжуулан хийх хоёр хүчин зүйлт баталгаажуулалтыг идэвхгүй болгох шаардлагатай бол (жишээлбэл, ухаалаг утсаа сольсон) манай тусламжийн албанд хандана уу.

Та Telegram бүртгэлээр баталгаажуулалт хийхийг өмнө нь холбож байгаагүй бол Platin Passport руу нэвтэрч, Security хэсэгт очиж дээр дурдсан бүх үйлдлийг гүйцэтгэх шаардлагатай.

PLC Ultima-ийн бүтээгдэхүүнтэй ажиллахад таны аюулгүй байдал үүнээс шууд хамаарах тул Google 2FA холбохыг хойшлуулахгүй байхыг танд зөвлөе!