1. Plc-card.com сайтын PLC Card хэсэгт картаа сонгоно.

  2. Цэнхэр товчлуур дээр дарна

  3. Төлбөрийн аргаар PLCU-г сонгоно.

  4. Захиалгын хуудсын дагуу төлбөр хийнэ.

Болчихлоо!