Энэхүү заавраар бид PLCU Classic-ийг PLC Ultima болгож солих тухай танилцуулах болно. Та солилцоо гэж юу байдаг, тэр манай экосистемд хэрхэн ажилладаг, солилцоо яаж эхлүүлэх ба авсан зоосоо яаж гаргаж авах тухай мэдэж авах болно.

Солилцоо гэдэг нь урьдчилан тодорхойлсон нөхцөлөөр нэг криптовалютыг өөр криптовалют болгож солих ажиллагаа юм.

PLCUC-г PLCU болгох солилцоо нь PLCUC-г 1:1 харьцаатай PLCU болгож солих боломж олгодог солилцооны юнитууд хэмээх шинэ бүтээгдэхүүний тусламжтайгаар явагдана. Энэ нь 1 PLCU Classic-ийг 1 PLC Ultima болгож солино гэсэн үг.

Солилцоог эхлүүлэхийн тулд өөртөө байгаа PLCUC-ийн тусламжтайгаар солилцооны юнитын төлбөрийг төлөхөд хангалттай.

Ингэхийн тулд plcultima.com сайтын хувийн танхим руугаа нэвтрээд, Swapping Units руу орно. Боломжит юнитууд танд харагдах болно:

Юнит тутмын үнийн дүнг бүтээгдэхүүний танилцуулга дээр заасан байна. Хүссэн юнитээ сонгоод, Swap хэмээх ногоон товчлуур дээр товшино уу:

Төлбөр хийх хуудас нээгдэх бөгөөд тэнд сонгосон юнитээс хамаарах хэмжээ бүхий PLCU Classic зоосыг илгээх шаардлагатай хэтэвчний хаяг харагдах болно. Гүйлгээ хийх явцад танаас шимтгэл суутгагдахыг анхаарна уу. Та хэтэвчний хаягийг гараараа хуулж эсвэл Ultima Wallet аппад QR-код уншуулж төлбөрөө хийж болно.

PLCU Classic-ийг өөртөө тухтай аргаар илгээгээд гүйлгээ боловсруулагдахыг хүлээнэ үү. Гүйлгээ амжилттай явагдмагц үүний тухай мэдэгдэл танд харагдах болно.

PLCUC-ийг амжилттай шилжүүлсний дараа солилцооны юнит идэвхжээд ажиллаж эхэлнэ.

PLCU-ийн токеномикийн дагуу солилцоо нь дараах харьцаагаар 5 жилийн турш явагдана:

Зоосыг боломжит данс руу шилжүүлэх ажиллагаа сар тутам явагдана, үүний зэрэгцээ солилцоо нь өдөр тутам явагдах болно. Сар тутам PLCU-ийн шинэ гүйлгээ бүр таны PLCU-ийн боломжит данс руу орох болно. Та солилцооны ажиллагааг хувийн танхимын Swapping хуудсаас хянах боломжтой:

PLCU зоосыг таны боломжит данс руу орсон мөчөөс эхлэн шууд ашиглах боломжтой болно. Та тэднийг хэтэвч рүүгээ шилжүүлэх, бирж рүү илгээх эсвэл экосистемийн бүтээгдэхүүн худалдан авах боломжтой. Ингэхийн тулд Available PLCU Balance виджет дээр Payout товчлуур дээр товшино уу:

Нээгдсэн хуудас дээр payout хийх хүсэлтэй байгаа хэтэвчний хаягийг оруулах хэрэгтэй (хэтэвч оруулах талбарыг доор скрин дээр сумаар заасан болно):

Хэтэвчний хаягийг оруулсны дараа дэлгэцийн доод хэсэгт байрлах Transfer товчлуур дээр товшино уу. Энэ ажиллагааг зөвхөн идэвхжсэн 2 хүчин зүйлийн баталгаажуулалт байгаа тохиолдолд хийх боломжтойг анхаарна уу.

Болчихлоо! Та PLC Ultima зоосыг гаргаж авлаа.