Ultima Farm аппад нэвтэрнэ үү. Ферм бүрэн дүүрсэн, харин таны үлдэгдэлд зоос байгаа бөгөөд та уг зоосыг хэтэвч рүү шилжүүлэхийг хүсэж буй болог.

PLCUC шилжүүлэхийн тулд Balances хэсэгт PLCUC тэмдэг дээр товшино уу.

Автоматаар бөглөх сонголтоор та фермийг суулгахдаа холбосон үндсэн хэтэвч рүү эдгээр зоос очихыг харна. Фермээс зоосыг өөр хэтэвч рүү шилжүүлэх боломжгүй.

Шилжүүлгийн 3%-ийн шимтгэлийг тооцож гаргах дүнг оруулна уу. Өөрөөр хэлбэл таны оруулсан дүн таны үлдэгдэлд буйгаас хамгийн багадаа 3%-иар бага байх ёстой.

Таны шилжүүлэхийг хүсэж буй дүн энд харагдана. Энэ нь 0,055 PLCU гэж бодъё. Мөнгө шилжүүлэхийн тулд та "Шилжүүлэх" товчлуурыг товших хэрэгтэй.

Шинэ дэлгэц дээр та шилжүүлгийг баталгаажуулах хэрэгтэй. Апп танаас заасан дүнг үндсэн хэтэвч рүү шилжүүлэхийг үнэхээр хүсэж буй эсэхийг асууна. 

Зүгээр "Тийм" дээр товшино уу.