Алекс Райнхардт бол венчур хөрөнгө оруулагч ба PLCU зоос, түүнчлэн криптовалютын зах зээл болон уламжлалт эдийн засгийн зааг дээр ажилладаг бусад шинэлэг бүтээгдэхүүнүүдийг багтаасан PLC Ultima-ийн экосистемийн үндэслэн байгуулагч юм.

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд Алекс криптовалютын зах зээл, гарааны бизнесийг үүсгэн байгуулах ба хөгжүүлэх, олон улсын зах зээлд бизнесийг хөгжүүлэх чиглэлийн шинжээч болж ярьдаг.