Chúng tôi đã thêm Google 2FA làm phương thức xác nhận bảo mật hai lớp trong Platin Passport. Đây là phương thức xác nhận tiện lợi, phù hợp theo các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế. Bật Google 2FA là điều kiện bắt buộc để thực hiện payout tại Platin World.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem cách bật Google 2FA như phương thức xác nhận bảo mật hai lớp.

Nếu trước đây bạn đã bật bảo mật hai lớp qua Telegram, bạn cần vào mục Security. Một cửa sổ được mở ra, trong đó bạn sẽ thấy rằng, bảo mật hai lớp qua Telegram đã được kích hoạt:

Như trước đây, bạn có thể tiếp tục vào Platin Passport, nhận mật mã sử dụng một lần ở Telegram, nhưng việc tiến hành payout sẽ bị giới hạn. 

Để thay đổi phương thức bảo mật hai lớp, ở bên dưới biểu tượng Telegram, hãy nhấn vào nút DEACTIVATE.

Sau đó, bạn sẽ nhận mã OTP sử dụng một lần vào Telegram. Hãy nhập mã này vào cửa sổ được mở ra, và xác nhận thao tác.

Sau khi Telegram 2FA được tắt, hãy nhấn nút ACTIVATE dưới biểu tượng Google authentication.

Bây giờ, bạn cần tải Google Authenticator lên điện thoại. Để làm điều này, hãy nhấn nút App Store hay Play Market phía bên dưới trang, với dòng chữ Download Google Authenticator.

Để khởi động làm việc cho chương trình authenticator, hãy quét mã QR trong góc phải màn hình bằng ứng dụng di động đã được cài đặt. Để làm điều này, hãy vào ứng dụng. Trên màn hình đầu tiên, hãy nhấn nút Get started.

Trên cửa sổ được mở ra, hãy chọn Scan a QR code. 

Hãy quét mã QR trên trang kích hoạt. Trên điện thoại của bạn, trong ứng dụng Google Authenticator đang hiển thị dòng với mật mã sử dụng một lần, nó được cập nhật liên tục. Đồng hồ đếm ngược thời gian có hiệu lực của mã được hiển thị ở bên phải của dòng mã, dưới dạng ô quay tròn.

Hãy nhập mật mã sử dụng một lần lên trang xác nhận 2FA.

Xong! Bạn đã bật Google 2FA! 

Chú ý, chỉ bạn mới có truy cập vào mã QR trên trang kích hoạt – xin đừng cho ai thấy, đừng gửi nó cho ai khác. Nếu bạn cần xóa bảo mật hai lớp qua Google (ví dụ, khi đổi điện thoại), thì hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi. 

Nếu trước đây, bạn chưa bật xác nhận bảo mật qua Telegram, thì bạn cần vào Platin Passport, tới mục Security và thực hiện mọi thao tác đã nêu. 

Chúng tôi khuyến nghị nên bật Google 2FA, vì điều đó quyết định trực tiếp tới mức độ bảo mật an toàn khi bạn làm việc với các sản phẩm của PLC Ultima!