Để cài đặt ví, hãy vào trang Ultima Cashback và đăng nhập qua Platin Passport. Trang chính của văn phòng cá nhân được mở ra. Trên phần phía bên phải màn hình, các bạn sẽ thấy cảnh báo về việc, hiện ví này chưa được chỉ định: 

Để bắt đầu quá trình cài đặt ví, hãy đánh dấu chọn, xác nhận chấp thuận với việc chỉ định ví. Ngay khi bạn nhấn chọn, sẽ xuất hiện cửa sổ, trong đó cần nhập địa chỉ ví mà bạn muốn nhận hoàn tiền: 

Sau khi bạn nhập địa chỉ ví vào, hãy nhấn nút Confirm. Để hoàn tất thao tác này, cần xác nhận nó bằng bảo mật hai lớp: 

Xong! Bạn đã cài ví để nhận hoàn tiền. Giờ đây, bạn sẽ nhận được tiền hoàn tự động vào ví đã định, cho mọi khoản mua sắm thuộc chương trình Ultima Cashback!