Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ trình bày cách đăng ký tham gia sự kiện thông qua trang văn phòng cá nhân trên Platin World. 

Chúng ta hãy vào văn phòng cá nhân. Ở menu phía trái, hãy tìm mục Our Events và chuyển sang đó:

Bạn sẽ thấy danh sách các sự kiện được mở cho bạn. Hãy chú ý, tại đây hiển thị chính các sự kiện cho phép tham gia đối với các đối tác ở cấp của bạn. Bên cạnh thẻ sự kiện, bạn sẽ thấy nút More Info và Register. Khi nhấn vào More Info, bạn sẽ được biết các chi tiết quan trọng về sự kiện — chương trình sự kiện, quy định về trang phục, điều kiện xác nhận đăng ký, link đến trang sự kiện, v.v. 

Nếu quyết định tham gia sự kiện, hãy đăng ký vào đó bằng cách nhấn nút Register. Để hoàn tất đăng ký, sẽ cần xác minh 2 lớp. Hướng dẫn về cài đặt xác minh 2 lớp bạn sẽ thấy theo link — https://blog.platinworld.com/vi/faq-item/cach-thuc-hien-payout-tren-platin-world/.

Sau khi bạn đã thực hiện xác minh, trạng thái của bạn sẽ chuyển thành Registered:

Chú ý, ở phía dưới có nút Cancel — khi nhấn vào đó, sẽ có thể hủy đăng ký của mình. 

Sau khi đăng ký một thời gian, trong văn phòng cá nhân của bạn sẽ xuất hiện vé. Bạn có thể tải nó xuống bằng cách nhấn nút Download Ticket.