Coin PLCU có thể được mua trên các sàn giao dịch khác nhau. Chúng tôi sẽ minh hoạ nguyên tắc chung để làm việc trên sàn giao dịch bằng ví dụ với sàn Coinsbit.

  1. Truy cập vào trang web theo liên kết https://coinsbit.io

  2. Nhấn vào “Đăng ký”. Nhập địa chỉ email mà bạn có quyền truy cập. Hãy chú ý rằng địa chỉ email từ mail.ru không phù hợp để đăng ký trên Coinsbit. Vì lý do bảo mật, chúng tôi khuyên bạn nên tạo một địa chỉ riêng cho hệ thống thanh toán, ví, sàn giao dịch mà bạn không đăng ký nhận được bản tin email.
  3. Tạo mật khẩu, xác nhận nó, nhấn vào "Tôi đồng ý" và "Đăng ký".

  4. Đăng nhập vào địa chỉ email bạn đã nhập vào trong mục 2. Trong thư gửi từ địa chỉ của sàn giao dịch, bạn cần nhấn vào "Xác nhận". Hãy chú ý: nếu bạn không thấy email xác nhận đăng ký trong một thời gian dài, có thể email đó chưa được gửi vào Hộp thư đến của bạn mà nằm trong “Thư rác” hoặc “Quảng cáo” - hãy kiểm tra các thư mục này.
  5. Sau khi bạn nhấn vào "Xác nhận" trong thư gửi từ sàn giao dịch, bạn sẽ tự động quay lại trang web của sàn giao dịch. Bây giờ bạn có thể nhập địa chỉ email, mật khẩu và nhấp vào "Đăng nhập" hoặc "Tên đăng nhập".

  6. Có thể, ở bước này, một Captcha sẽ xuất hiện, các điều kiện của nó phải được đáp ứng.

  7. Mã xác minh sẽ được gửi đến email, mã này phải được nhập vào biểu mẫu trên trang web.
  8. Hãy xác minh. Chỉ sau đó, bạn mới có thể sử dụng tất cả các tính năng và công cụ của sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm cả việc tham gia giao dịch. Để xác minh, hãy vào phần "Hồ sơ", điền vào biểu mẫu với các thông tin của bạn. Thêm

Bây giờ bạn có thể mua coin PLCU.