Phiếu quà tặng điện tử OZON — khi kích hoạt mã này, mệnh giá tiền nhất định được cộng vào tài khoản của người sở hữu mã.

Mỗi phiếu quà tặng Ozon có một mã kích hoạt. Đó là tổ hợp chữ cái và số duy nhất. Để kích hoạt phiếu, cần nhập mã này trong văn phòng cá nhân.

Hãy vào văn phòng cá nhân trên trang hay trong ứng dụng Ozon.

Hãy chọn mục "Từ mã...".

Nhập mã kích hoạt và nhấn "Áp dụng".

Sau 1015 phút, mệnh giá tiền của phiếu sẽ được cộng vào số dư tài khoản của bạn. Số tiền này có hạn dùng trong 3 năm. Hãy sử dụng chúng cho các khoản mua sắm!

Quan trọng:

Một ngày có thể kích hoạt tối đa 3 phiếu quà tặng.

Có thể dùng tiền theo phiếu quà tặng để đặt mua mọi thứ, trừ các hàng hóa trong mục "Sách điện tử", "Phiếu quà tặng", "Vé máy bay và tàu hỏa".