Hãy chú ý: trước khi kích hoạt cần phải vượt qua quy trình xác minh trên trang web plcumember.com

Ở đây chúng ta sẽ xem xét ví dụ cho một số thẻ và việc kích hoạt danh mục Charmant.

 1. Nhấn For me và kích hoạt.

 2. Trong ví dụ của chúng ta, có một số thẻ, vì vậy một cảnh báo sẽ xuất hiện: “Vui lòng xác nhận rằng bạn muốn kích hoạt thẻ này. Bạn chỉ có thể kích hoạt một thẻ để sử dụng”. Điều này là cần thiết để đảm bảo rằng người dùng thực sự muốn kích hoạt thẻ cụ thể này, bởi vì, có lẽ, họ có những thẻ khác, với các thông số phù hợp hơn, thuộc danh mục cao hơn. Sau khi xác nhận, các thẻ còn lại sẽ không khả dụng để kích hoạt.
 3. Nếu bạn chắc chắn, hãy nhấp vào Confirm — và thẻ được kích hoạt. Nếu bạn nhấp vào “Không”, thẻ sẽ không được kích hoạt.

 4. Sau khi kích hoạt, các thẻ khác không khả dụng, nút kích hoạt của bạn sẽ biến mất. Nếu bạn có thẻ khác, bạn có thể tặng chúng hoặc chuyển nhượng cho người khác. Chi tiết
 5. Có thể trong quá trình kích hoạt, sau khi nhấn nút kích hoạt sẽ xuất hiện thêm thông báo. Có nghĩa là bạn chưa qua xác minh, đây là điều bắt buộc và phải hoàn thành trước khi kích hoạt thẻ.
 6. Hãy xác nhận và bạn sẽ được chuyển hướng đến plcumember.com để xác minh.

  Trước khi xác minh, bạn chỉ có thể tặng thẻ. 
 7. Xin lưu ý rằng mã kích hoạt có thể bị trì hoãn! Trong quá trình kích hoạt thẻ, bạn có thể thấy thông báo sau:

  Đừng lo lắng, các mã sẽ sớm được tải lên và bạn sẽ có thể kích hoạt thẻ.
  Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi và đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn với thẻ của bạn - bạn chỉ cần đợi một chút.