Nếu bạn là người dùng đang hoạt động của ứng dụng Ultima Farm và muốn khai thác coin PLCUX, trước tiên bạn cần cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất. Sau khi cập nhật, bạn sẽ thấy dashboard mới - màn hình chính với đồng coin PLCUX.

Thay vì nút “Nhận lợi nhuận” thông thường, trên màn hình với đồng coin PLCUX, sẽ có nút “Kích hoạt trang trại” bên dưới đồng hồ tốc độ. Chỉ cần nhấp vào nó và trang trại của bạn sẽ được kích hoạt, về điều này bạn sẽ thấy một thông báo tương ứng trên màn hình của ứng dụng di động. (Quy trình này chỉ cần thiết cho những người đã minting coin PLCUC.)

Như bạn có thể thấy, mọi thứ rất đơn giản và bây giờ bạn có thể khai thác coin PLCUX!