Ký kết hợp đồng thông minh là bước cuối cùng để bắt đầu minting. 

Để hoạt động, bạn cần có giấy phép minting đang hoạt động (nó quyết định MAX LOAD của bạn) và tất nhiên là coin! Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ cho các bạn biết cách nạp tiền cho trang trại thông qua sàn giao dịch, cũng như cách nạp tiền cho trang trại từ Ultima Wallet.

Như vậy, để ký kết một hợp đồng thông minh, hãy mở ứng dụng Ultima Farm. Chọn trang trại PLCUX. Trên màn hình chính, hãy nhấn vào nút Get Profit.

Một cửa sổ sẽ mở ra, trong đó bạn cần đồng ý với các điều khoản và vuốt thanh trượt sang phải. Xin lưu ý rằng gas được tính cho bất kỳ giao dịch nào với PLCUX, bao gồm cả khi thanh toán bằng PLCUX. Đọc thêm về gas là gì và cách tính nó trong hướng dẫn này.

Vuốt để xác nhận việc ký kết hợp đồng thông minh:

Tất cả đã sẵn sàng! Trên màn hình, bạn sẽ thấy lời chúc mừng rằng hợp đồng thông minh đã được ký kết: