Truy cập platinworld.com. Ở góc trên bên phải, nhấp vào nút Dashboard. Trang cá nhân của bạn sẽ mở.

Trong menu bên trái, chọn Bonuses và nhấp vào nó. Một trang với danh sách các loại tiền thưởng sẽ mở ra — Rank Bonus (hoặc phần thưởng thứ hạng), Unilevel Bonus, kết hợp Direct và Team Bonus, cũng như Diamond Bonus.

Để tìm hiểu thêm về từng phần thưởng, hãy tìm tên của phần thưởng này trong menu bên trái và nhấp vào nó.

Hãy cùng tìm hiểu thêm về Rank Bonus. Phần thưởng thứ hạng được trả khi đạt được mỗi thứ hạng mới và tổng cộng đạt 14.000.000 €. Tổng cộng, có 15 hạng độc quyền trong hệ thống.

Như vậy, khi bạn nhấp vào Rank Bonus , một cửa sổ sẽ mở ra, ở trên cùng, bạn sẽ thấy hai widget.

Widget bên trái hiển thị hạng hiện tại của bạn, tổng doanh thu của đội và mức phần thưởng thứ hạng hiện tại của bạn. Widget bên phải hiển thị thứ hạng tiếp theo, mức tiền thưởng bạn sẽ nhận được khi đạt được thứ hạng đó, cũng như tỷ lệ hoàn thành doanh thu cần thiết để đạt được thứ hạng. Thấp hơn một chút, bên dưới các widget, có một danh sách các hạng cho biết doanh thu cần thiết để đạt được từng hạng đó, cũng như quy mô của tiền thưởng thứ hạng tích lũy được khi đạt được trạng thái này.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét phần Unilevel Bonus, phần này kết hợp Direct và Team Bonus. Để có được chúng, bạn có thể sử dụng mười lăm cấp độ tuyến tính chuyên sâu, trong đó tính năng nén động được thực hiện với khoản thanh toán lên đến 46% trong hoạt động tiếp thị.

Trong phần này, ở widget bên trái, bạn có thể biết được trạng thái hiện tại của bạn - hoạt động hay không hoạt động. Chúng tôi muốn nhắc bạn rằng trạng thái "Hoạt động" cho phép bạn tận dụng tối đa công việc với mô-đun mạng Platin World và nhận TẤT CẢ các loại tiền thưởng có thể có. Để kích hoạt trạng thái, bạn phải thanh toán cho một sản phẩm trị giá ít nhất 110 euro hoặc đối tác tuyến đầu của bạn phải thanh toán lần đầu cho các sản phẩm trị giá ít nhất 110 euro. Để duy trì trạng thái của một đối tác đang hoạt động, chỉ cần đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện là đủ.

Widget bên phải cho biết trạng thái “Hoạt động” sẽ còn bao nhiêu ngày nữa. Dưới đây, bạn sẽ thấy thông tin cập nhật về số tiền thưởng mà bạn sẽ nhận được cho các khoản thanh toán cho các đối tác của mình từ các cấp độ khác nhau.

Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang phần Diamond Bonus. Nó có sẵn cho tất cả các đối tác có hạng “Kim cương” và cho phép bạn nhận được tối đa 23% ngoài tiền thưởng trực tiếp và theo nhóm cả từ toàn bộ chiều sâu và toàn bộ chiều rộng cho tất cả các giao dịch mua của đối tác. Trên widget trên cùng, bạn có thể xem còn bao nhiêu ngày nữa trước khi tiền thưởng được cộng, cũng như số tiền thưởng mà bạn sẽ nhận được. Bên dưới là mô tả chi tiết về tiền thưởng.

Chúc các bạn nhận được nhiều tiền thưởng từ Platin World nhất có thể!