Chức năng mới cho phép bạn liên kết thẻ với ví PLC Ultima Wallet một cách thuận tiện trên trang web plcumember.com. 

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

  2. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu, thực hiện xác thực hai yếu tố.

  3. Trong tài khoản cá nhân hãy nhấn vào PLC Ultima trong menu bên trái:

  4. Trong cửa sổ mở ra hãy chọn PLC Ultima (nút lớn màu xám). Trên màn hình sẽ xuất hiện hai phần mới của menu — Buy và Sell. Trong ví dụ của chúng ta tiếng Đức được lựa chọn, theo đó bạn cần chú ý đến nút “Mua” (tiếng Đức) / Buy và “Bán” (tiếng Đức) / Sell.

  5. Bây giờ hãy một lần nữa nhấn vào PLC Ultima ở menu bên trái. Một trang sẽ mở ra, trên đó xuất hiện phần Send PLCU (“Gửi PLCU”). Hãy chọn nó. Màn hình như sau sẽ mở ra:

Đã xong! Bây giờ bạn có thể thanh toán các sản phẩm PLCU trực tiếp qua plcumember.