Chúng tôi sẽ mô tả quy trình mua PLC Card trên ví dụ việc mua bằng Available Balance.

  1. Trên trang web plc-card.com, trong menu bên trái, tìm phần PLC Card và vào phần đó. Bạn sẽ thấy một danh sách các thẻ. Chọn một thẻ.

  2. Nhấn nút màu xanh và bạn sẽ đến phần lựa chọn phương thức thanh toán - giống như bạn đã từng làm trên trang web Ultima Farm khi mua Ultima Minter.

  3. Chọn phương thức thanh toán. Ví dụ, Available Balance.

  4. Sau khi thanh toán hãy trở lại trang web plc-card.com.