1. Trên trang web plc-card.com trong phần PLC Card hãy chọn thẻ.

  2. Nhấn vào nút màu xanh.
  3. Chọn phương thức thanh toán là PLCU.

  1. Thanh toán theo lệnh.

Sẵn sàng!

Trong tài khoản cá nhân bạn có thể thấy thẻ khả dụng.