Để mua PLC Debit Card, hãy làm theo các bước được mô tả dưới đây.

  1. Đăng nhập vào plc-card.com bằng email và mật khẩu bạn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản Ultima Farm của mình. Hướng dẫn chi tiết về ủy quyền và sử dụng trang web plc-card.com có thể tìm thấy theo liên kết.
    Nếu bạn chưa đăng ký, hãy sử dụng liên kết giới thiệu để truy cập và đăng ký.
  2. Bằng cách nhập thông tin đăng nhập của bạn, bạn sẽ được đưa đến tài khoản của trang web, đến phần My Card. Để mua thẻ, hãy nhấn vào Choose a card.
  3. Chọn thẻ bạn muốn mua và mua nó. Thẻ có thể được thanh toán theo nhiều cách khác nhau, ví dụ, bằng Available Balance hoặc bằng PLCU. Hướng dẫn chi tiết có thể được tìm thấy tại các liên kết:
    Available Balance
    PLCU
  4. Sau khi thanh toán được thực hiện, thẻ sẽ xuất hiện trong danh sách thẻ của bạn.