Nếu bạn còn chưa đăng ký trên Coinsbit, hãy đăng ký  theo hướng dẫn này.

 1. Hãy vào mục "Wallet", nhấn "Balance".

 2. Trong mục tìm kiếm, hãy chọn USDT.

 3. Ở dòng USDT, hãy nhấn "Deposit".

 4. Sẽ xuất hiện mục để chọn kiểu mạng USDT. Hãy chọn TRC-20.

 5. Sẽ xuất hiện mã QR cả dưới đó — địa chỉ ví của bạn. Hãy nhấn vào địa chỉ này và copy nó. Hãy nạp USDT bằng bất kỳ phương thức tiện lợi nào.

 6. Hãy vào "Balance". Trong mục "Main", bạn sẽ thấy rằng, tài khoản đã được nạp. Hãy chuyển tiền vào mục "Giao dịch".

  Để làm điều này, hãy nhấn lần lượt các mũi tên, tiếp theo là "Trade" — "Max" — "Transfer".

 7. Khi tiền của bạn có trong mục "Trade", hãy chuyển tới mục "Classic spot trading".

 8. Trong dòng tìm kiếm, hãy gõ PLCU.

  Chọn cặp PLCU/USDT.

 9. Bây giờ, bạn có thể mua coin PLC Ultima bằng USDT. Trong mục "Buy", ở bên phải có lệnh đặt. Cần nhập giá.

  Có thể nhập rằng, giả sử bạn muốn mua PLCU với giá 10 000 EUR. Bạn có thể nhấn để chỉ ra, bạn sẵn sàng dùng bao nhiêu % tiền của mình cho lệnh mua này.

  Ví dụ, đó có thể là 25% — số tiền này sẽ tự động được đặt vào dòng tương ứng. Hay đó có thể là 100%.
 10. Nhấn "Mua".
 11. Sau khi mua, bạn sẽ chuyển PLCU từ "Trading" sang "Main" ở mục "Balance".