Hãy truy cập sàn giao dịch vào phần giao dịch và trong menu bên trái trong thanh tìm kiếm, hãy nhập PLCUX. Cặp coin với PLCU sẽ được tải — nhấp vào nó. Hoặc truy cập theo liên kết này: https://coinsbit.io/trade_classic/PLCUX_PLCU

Để mua theo giá thị trường hãy chọn Market:

Trong ô Amount (Số tiền) hãy nhập số lượng PLCUX mà bạn muốn mua:

Sau đó hãy nhấn BUY. 

Bạn cũng có thể mua PLCUX bằng lệnh giới hạn — lệnh có giá mua hoặc giá bán cụ thể. Trong trường hợp này, hãy chọn Limit và nhập giá bạn muốn mua PLCUX và số lượng coin bạn muốn mua. Sau đó hãy nhấn nút BUY.

 Đã xong! Bạn đã mua coin PLCUX. Để nạp chúng vào trang trại, hãy nghiên cứu hướng dẫn này.