Để chuyển coin PLC Ultima sang thẻ ghi nợ PLC và chuyển đổi chúng sang tiền pháp định, hãy làm theo các bước bên dưới

 1. Truy cập trang plcumember.com. Hãy chắc chắn rằng ví của bạn đã liên kết với tài khoản hoặc hãy liên kết nó bằng cách sử dụng hướng dẫn Cách liên kết thẻ với PLC Ultima Wallet và thanh toán cho các sản phẩm trực tiếp thông qua plcumember.com”. 
 2. Mở ứng dụng Ultima Wallet và kiểm tra số dư. Trong ví dụ của chúng tôi số dư ví là 0,0124 PLCU.

 3. Trên trang web plcumember.com hãy nhấn vào dòng PLCU. Onchain Wallet — đây là ví được liên kết của bạn, có cùng số tiền trong số dư của nó - trong ví dụ của chúng ta là 0.0124 PLCU.
 4. Chuyển đổi coin PLCU - ví dụ, sang euro, để đơn giản là rút chúng về thẻ. Để làm việc này, hãy chuyển đến menu vào Sell - trên thực tế, bạn cần bán các PLCU lấy euro để chuyển chúng vào thẻ.

 5. Sau khi chuyển sang Sell hãy chỉ định số tiền cần thiết. Ví dụ cho thấy rằng khoảng 100 euro được lên kế hoạch để chuyển vào thẻ. Nhập số lượng PLCU cần thiết và nó sẽ được tự động chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ đã chọn theo tỷ giá hiện tại. Trong ví dụ của chúng ta, đây là khoảng 100 euro, tức là 0,008 PLCU.
 6. Đánh dấu tất cả các checkbox để xác nhận bạn đã làm quen với tất cả các điều khoản và chấp nhận chúng. Nhấn xác nhận — Confirm. Để xác nhận giao dịch bạn cần nhập mật khẩu của mình và xác nhận

  Bạn sẽ thấy trang PLC ULTIMA Pay.

 1. Truy cập ứng dụng ULTIMA Wallet, quét mã QR và gửi PLCU để chuyển đổi. Để làm điều này trong ví hãy vào phần quét mã - phía trên trong menu, chọn phương án “Quét”.

  Quét mã QR, hướng camera lên màn hình.

 2. Nhấn vào “Tiếp theo” và “Gửi”. Bạn có thể thấy rằng các đồng coin ở trên cùng của ví đã biến mất và ở dưới cùng, bạn có thể thấy rằng giao dịch đã thành công.

 3. Trở về trang web plcumember.com. Chú ý đến thông báo: Payment in progress.

 4. Vào phần “Tài khoản” và kiểm tra các tài khoản của mình. Trong ví dụ của chúng ta bạn có thể thấy số tiền là khoảng 100 euro.

 5. Để chuyển số tiền này vào thẻ hãy vào phần Cards. Hãy tìm thẻ của mình trong đó và nhấn vào nó. Trong ví dụ của chúng ta thông tin cá nhân bị ẩn đi. còn ở trang của bạn bạn sẽ thấy chúng.

 6. Sau khi chọn thẻ, hãy vào phần Load — ở menu phía trên.

 7. Chọn tài khoản euro (như trong ví dụ của chúng ta) hoặc loại tiền tệ khác bạn cần.

 8. 100 euro trong ví dụ của chúng ta sẽ được chuyển đến tài khoản euro của thẻ. Nhấn vào Confirm, nhập mã của bạn một lần nữa và xác nhận.

Transfer successful — xin chúc mừng, giao dịch đã hoàn tất thành công.

Bạn có thể thấy số tiền trong thẻ đã tăng lên 100 euro.

Bây giờ bạn có thể sử dụng chúng để thanh toán cho các hàng hoá hoặc dịch vụ hoặc rút ở cây ATM.