Nếu bạn đã cài ứng dụng Ultima Farm trên điện thoại mới, và muốn nhập Ultima Farm của bạn, có thể thực hiện điều đó bằng khóa riêng tư.

Sau khi đăng nhập ứng dụng và tạo mã PIN, hãy lựa chọn phương thức nhập «VỚI KHÓA RIÊNG TƯ và mã T-PIN».

Trên màn hình mở ra, bạn sẽ cần nhập khóa riêng tư của mình, hoặc quét mã QR với nó. Hãy chắc chắn rằng, khóa riêng tư đã được nhập đúng, và nhấn OK:

Bây giờ, bạn sẽ được đề xuất nhập vào mã PIN chuyển của mình. Hãy nhập nó và nhấn OK: