Nếu bạn đã cài ứng dụng Ultima Farm trên điện thoại mới và muốn tiếp tục sử dụng farm của bạn, bạn có thể phục hồi nó bằng câu ghi nhớ.

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng và tạo mã PIN, hãy lựa chọn phương thức nhập «VỚI MÃ GHI NHỚ».

Trên màn hình được mở ra, bạn sẽ cần nhập câu ghi nhớ của bạn vào. Hãy chú ý nhập mọi mục và nhấn OK: