Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ tìm hiểu cách nhập ví đã tồn tại với khoá riêng tư và mã PIN vận chuyển.

Việc nhập ví có thể được thực hiện trên màn hình bắt đầu ứng dụng nếu đây là lần khởi chạy đầu tiên hoặc ứng dụng không có ví.

Nhấn vào nút IMPORT. Bạn sẽ được nhắc nhập ví bằng khóa riêng tư và mã PIN vận chuyển hoặc sử dụng cụm từ khoá gợi nhớ. Để nhập ví bằng khóa riêng tư và mã PIN vận chuyển, hãy chọn WITH PRIVATE KEY AND T-PIN:

Một màn hình sẽ mở ra để bạn nhập khóa riêng tư của mình. Bạn có thể nhập thủ công hoặc bằng cách quét mã QR.

Sau khi bạn đã nhập khóa riêng tư của mình, hãy nhấn vào “Tiếp.

Trên màn hình tiếp theo, bạn cần nhập mã PIN vận chuyển từ khóa riêng tư của mình:

Nếu nhập thành công, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn đặt mã PIN mới để truy cập vào chính ứng dụng.

Hãy nhập mã PIN mới và xác nhận.

Sẳn sàng! Bạn đã nhập thành công ví!

Bạn cũng có thể bắt đầu nhập ví từ menu cài đặt. Nhấp vào biểu tượng cài đặt trong menu dưới cùng của ứng dụng và chọn Ultima Wallet Import từ danh sách:

Xin lưu ý rằng trong trường hợp bạn quyết định nhập, ví hiện tại đang có trong ứng dụng sẽ bị xóa.

Nếu bạn đồng ý, hãy xác nhận việc nhập ví bằng cách nhấn vào nút “TIẾP TỤC”: