Hãy vào ứng dụng Ultima Farm. GIả sử, farm đã được lấp đầy, còn trên tài khoản của bạn vẫn còn coin, và bạn muốn chuyển chúng vào ví hay lên sàn giao dịch.

Hãy nhấn nút có ba gạch, và chọn "Chuyển tiền" trong menu xổ xuống.

Theo trình tự động, bạn thấy rằng, số tiền này sẽ hiện ở ví chính mà bạn kết nối khi cài đặt farm. Không thể chuyển coin từ farm vào các ví khác.

Hãy nhập số tiền để rút, có tính 3% phí chuyển tiền. Tức là số tiền mà bạn định rút, sẽ phải thấp hơn tối thiểu 3% so với số tiền bạn có trong số dư tài khoản.

Ở đây hiển thị số tiền mà bạn muốn rút. Giả sử, đó là 0,055 PLCU. Để chuyển tiền, cần nhấn nút "Chuyển".

Trên màn hình mới hiện ra, cần xác nhận chuyển. Phần mềm sẽ hỏi bạn thực sự muốn chuyển số tiền đó ra ví chính hay không. Chỉ cần nhấn "Có".