1. Truy cập trang web với tên đăng nhập và mật khẩu của bạn.

  Nếu bạn vẫn chưa đăng ký, thì để đăng nhập hãy sử dụng liên kết giới thiệu và đăng ký.
 2. Nhấn Sign Up.

 3. Nhập tên đăng nhập.

 4. Sau khi nhập thông tin đăng nhập bạn sẽ vào trang cá nhân trên trang web, vào phần My Card. Ở đây bạn có thể thấy tất cả các thẻ khả dụng. Hãy kiểm tra xem chúng đã được kích hoạt hết chưa. Nếu cần hãy tìm hiểu thêm về việc kích hoạt thẻ trong hướng dẫn.
 5. Liên kết giới thiệu khả dụng ở  phía ngoài cùng bên phải.

 6. Ở đây bạn có thể truy cập phần “Hướng dẫn” và làm quen với quy trình Onboarding và nhận thẻ.

 7. Trong menu bên trái, sau khi chọn phần PLC Card,  bạn sẽ được đưa đến trang nơi bạn có thể mua thẻ. Nếu cần, hãy sử dụng hướng dẫn “Cách mua PLC Card”.
  Do đó, trên trang web bạn có thể:

  xem các thẻ của mình,

  mua thẻ,

  kích hoạt thẻ.

 8. PLC Card có thể trở thành quà tặng cho người thân, có thể chỉ đơn giản là chuyển nó.