1. Trên trang web plc-card.com trong phần PLC Card hãy chọn thẻ. Nhấn vào nút màu xanh.
  2. Hãy chọn phương án For Another.

  3. Mã kích hoạt sẽ mở ra. Hãy sao chép nó.

  4. Chú ý: đây không phải là mã của trang web plcumember.com mà là mã để chuyển thẻ cho người khác! Để kích hoạt thẻ được bạn tặng, người dùng cần truy cập vào trang cá nhân của mình vào phần Activation và nhập mã quà tặng.

  5. Bây giờ trên trang của người dùng này trong phần My Cards có thể thấy quà tặng này. Người dùng đã tặng đi thẻ của mình thì thẻ đó sẽ biến mất trên trang của anh ta.

    Chủ sở hữu mới của thẻ cũng có thể kích hoạt thẻ để sử dụng hoặc tặng cho người khác bằng cách làm theo những bước trên. Thẻ trước khi kích hoạt có thể tặng bao nhiêu lần tuỳ thích.