Chú ý: trước khi cài đặt farm, bạn cần cài Ultima Wallet và chỉ định ví chính.

Hãy tải ứng dụng Ultima Farm trên App Store, nếu điện thoại của bạn chạy iOS, hay Play Market, nếu bạn dùng Android. Hãy mở ứng dụng: 

Nhấn nút Login with Platin Passport và trong cửa sổ mở ra, hãy nhập thông tin đăng nhập của bạn vào tài khoản:

Sau đó, bạn sẽ được để xuất tạo mã PIN:

Bạn cũng sẽ có thể cài đặt dấu vân tay và Face-ID để đăng nhập vào ứng dụng, nếu điện thoại của bạn có chức năng tương ứng: 

Tới đây, phần cài đặt sơ bộ đã xong, và bây giờ, sẽ bắt đầu phần chính — tạo farm của bạn.

Ứng dụng sẽ tạo ngẫu nhiên một câu ghi nhớ cho bạn. Các từ sẽ được hiển thị theo thứ tự, bạn cần viết lại chúng lên giấy theo thứ tự đúng. 

Hãy chú ý ghi lại chúng lên tờ giấy. Sau khi bạn ghi lại 3 từ đầu tiên, hãy nhấn nút NEXT. Nếu bạn hoài nghi về tính đúng đắn của từ đã viết, bạn luôn có thể quay lại bước trước đó bằng cách nhấn nút BACK. 

Vui lòng chú ý thực hiện quá trình này, và giữ mọi từ ghi nhớ trên giấy. Điều này sẽ tác động trực tiếp lên tính bảo mật cho bạn.

Để tiếp tục hoạt động với ứng dụng, bạn cần phải xác nhận câu ghi nhớ của mình. 

Để làm điều này, hãy nhấn «TIẾP», sau đó, hãy nhập câu ghi nhớ của bạn vào — tất cả 12 từ theo đúng thứ tự — và nhấn VERIFY.

 Nếu bạn làm mọi thứ đúng, sẽ xuất hiện thông báo chúc mừng.