Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ cho các bạn biết cách nạp Ultima Farm từ ví Ultima Wallet bằng đồng coin PLCUX và PLCUC

Như vậy, hãy mở Ultima Wallet của bạn và chọn trong menu mục Transfer to Ultima Farm (logo Р). Một màn hình sẽ mở ra, trên đó bạn cần chọn đồng coin bạn muốn gửi đến trang trại (PLCUC hoặc PLCUX) và số tiền bạn muốn gửi:

Bấm SEND. Bây giờ trên màn hình, bạn sẽ thấy số coin sẽ được gửi, email của bạn đã đăng ký trong hệ thống, cũng như địa chỉ trang trại của bạn. Nếu mọi thứ đều chính xác, hãy xác nhận bằng cách trượt thanh CONFIRM ở cuối màn hình:

Xin chúc mừng! Bạn đã gửi coin thành công đến trang trại!