Trên các sàn giao dịch tiền điện tử đáng tin cậy, bao gồm cả Coinsbit, có quy trình xác minh. Điều này quan trọng để xác minh dữ liệu và đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn.

 1. Mở tab Profile.

 2. Trong phần menu Identity verification hãy nhấn vào nút Verification.

 3. Trong phần Personal information hãy nhập họ và tên của bạn. Điền vào các ô còn lại và nhấn vào Next.

 4. Điền vào ô Địa chỉ. Xin lưu ý rằng mã bưu điện chỉ có thể chứa số. Tất cả dữ liệu phải khớp với tài liệu bạn sẽ tải lên sau đó. Các tài liệu phải còn hiệu lực nếu không đơn đăng ký của bạn sẽ bị từ chối.
  Xin lưu ý rằng sàn giao dịch có danh sách đen các quốc gia không được phép xác minh: Afghanistan, Pakistan, Zambia, Nepal, Iraq, Iran, Triều Tiên, Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ không được công nhận.
 5. Nhấn vào nút Submit.

 6. Tải lên ảnh của một trong các giấy tờ tùy thân: hộ chiếu, căn cước công dân hoặc bằng lái xe. Xin lưu ý rằng xác minh khả dụng cho những người trên 18 tuổi.

 7. Nếu bạn muốn tải ảnh căn cước công dân hoặc bằng lái xe lên, thì chúng phải được chụp cả hai mặt. Đảm bảo rằng kích thước ảnh của bạn không lớn hơn 3 megabyte. Tài liệu được tải lên phải bằng tiếng Latinh hoặc chữ Kirin, nếu không, bạn sẽ cần xuất trình bản dịch được công chứng. Đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu về tài liệu đều được đáp ứng, sau đó tiến hành bước tiếp theo.
  Ví dụ, hãy nhấp vào ID. Chọn Add file, chọn một tài liệu và xác nhận hành động. Làm tương tự cho mặt còn lại. Tài liệu phải bao gồm ngày tháng năm sinh của người dùng, nếu không đơn đăng ký sẽ bị từ chối.

 8. Bước tiếp theo là tải lên một bức ảnh selfie với các tài liệu. Tải lên ảnh selfie với tài liệu đã chọn và một tờ giấy có ghi ngày tháng hiện tại và coinsbit.io.

  Ngày tháng phải khớp với ngày gửi đăng ký. Chọn Add file, chọn một tài liệu và xác nhận hành động. Đảm bảo rằng tài liệu và khuôn mặt của bạn hiển thị rõ ràng trong ảnh.
 9. Bộ phận hỗ trợ Coinsbit sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn trong vòng 24 giờ. Sau đó, bạn sẽ nhận được một email với kết quả xác minh.

  Nếu tài liệu của bạn không được chấp nhận, bạn có thể tải chúng lên lại.