Để mua ULTIMA X MINTER bằng BTC, hãy truy cập trang cá nhân trên trang web Ultima Farm.

Kéo xuống dưới:

Ở đây bạn sẽ thấy các gói Ultima X Minters khả dụng để mua. Hãy chọn giấy phép phù hợp với bạn và nhấn vào Upgrade (“Nâng cấp”).

Trong cửa sổ mở ra hãy chọn phương thức thanh toán — BTC.

Tiếp theo bạn cần đồng ý với các điều khoản bằng cách tích vào checkbox, và nhấn vào nút “Mua”.

Trong cửa sổ mở ra PLC ULTIMA PAY bạn cần chỉ định số coin BTC và địa chỉ ví mà bạn cần chuyển số tiền này, và hình ảnh địa chỉ ở dạng mã QR sẽ xuất hiện.

Để thanh toán, hãy gửi bitcoin đến địa chỉ đã chỉ định và sử dụng mã QR hiển thị trên màn hình.

Đã xong! Sản phẩm đã được thanh toán thành công!

Tiếp theo trên trang bạn sẽ thấy khoá kích hoạt của Ultima X Minter của bạn. Đừng quên kích hoạt , điều này rất quan trọng: chỉ sau khi kích hoạt Max Load của trang trại của bạn mới tăng lên, và bạn có thể sử dụng hết tất cả chức năng của sản phẩm này.

Nếu bạn đóng trang hoặc gặp vấn đề với internet, đừng lo lắng — thanh toán sẽ được hiển thị trong trang cá nhân của bạn ở phần “Khoá giấy phép”.

Hãy tìm Ultima X Minter mà bạn đã thanh toán trên trang này và nhấn vào “Kích hoạt”.