Để mua ULTIMA X MINTER bằng stablecoin USDT ЕRC-20, hãy truy cập trang cá nhân trên trang web Ultima Farm.

Kéo xuống dưới:

Bạn sẽ thấy các gói Ultima X Minters khả dụng để mua. Lựa chọn giấy phép phù hợp cho bạn và nhấn Upgrade (“Nâng cấp”).

Cửa sổ để lựa chọn phương thức thanh toán sẽ mở ra. Hãy chọn phương thức — USDT, chấp thuận các điều khoản bằng cách đánh dấu, và nhấn nút “Mua.

Trong cửa sổ mở ra CoinPayments, bạn sẽ chỉ định số coin USDT ЕRC-20 và địa chỉ ví cần chuyển số coin đó vào. Địa chỉ ví dưới dạng mã QR cũng được hiển thị.

Để thanh toán, hãy sao chép địa chỉ ví từ mục Địa chỉ và gửi tiền từ sàn giao dịch, dịch vụ trao đổi hay từ ví của bạn. Hãy vui lòng gửi chính xác số tiền được chỉ định trên màn hình. Bạn cũng có thể thanh toán bằng mã QR. 

Sau khi hoàn tất thanh toán, bạn sẽ cần đợi vài phút. 

Hãy đợi thông báo về thanh toán:

Tiếp theo, trên trang này, bạn sẽ thấy khóa kích hoạt cho Ultima X Minter của mình. Đừng quên kích hoạt , điều này rất quan trọng: chỉ sau khi kích hoạt, Max Load cho trang trại của bạn mới tăng lên, và bạn mới có thể sử dụng mọi chức năng của sản phẩm này.

Nếu bạn đã đóng trang, hay bạn gặp các vấn đề về internet, đừng lo lắng — thanh toán sẽ được hiển thị trong trang cá nhân của bạn, ở mục “Khóa giấy phép”.

Trong mục “Khoá giấy phép” bạn sẽ thấy toàn bộ lịch sử mua của mình, ở đó

bạn cũng có thể kích hoạt Ultima X Minter đã mua trước đó, bằng cách nhấn nút màu xanh — Activate.