Chúng tôi mời bạn làm quen với bài tổng quan về chức năng swapping PLCU Classic sang PLC Ultima.

Swapping là một quá trình trong đó một loại tiền điện tử được đổi lấy một loại tiền điện tử khác với tỷ lệ định trước.

Swapping PLCUC sang PLCU diễn ra với sự trợ giúp của các swapping units cho phép bạn trao đổi PLCUC sang PLCU theo tỷ lệ 1:1.

Tất cả thông tin về swapping của bạn có sẵn trong phần Swapping.

Ở đầu màn hình, bạn sẽ thấy ba phím tắt:

Dưới đây trên trang, bạn có thể thấy các swapping unit mà bạn đã mua:

Còn khi cuộn trang xuống thấp hơn nữa, bạn sẽ thấy biểu đồ swapping - ngày và mức của các giao dịch swapping:

Bây giờ, hãy chuyển sang trang tiếp theo - Swapping Units. Trên đó bạn có thể chọn và mua unit phù hợp với mình. Để thực hiện việc này, chỉ cần chọn sản phẩm mong muốn và nhấp vào nút Swap màu xanh lục:

Trang thanh toán sẽ mở ra, tại đây bạn sẽ thấy địa chỉ ví mà bạn cần gửi coin PLCU Classic. Bạn có thể sao chép địa chỉ ví và gửi coin vào đó hoặc quét mã QR trong ứng dụng.

Sau khi mua một swapping unit, coin PLCUC sẽ được trừ khỏi số dư của bạn và quá trình swapping PLCUC sang PLCU sẽ bắt đầu. Theo tokenomics PLCU, coin PLCU sẽ khả dụng hoàn toàn trong vòng 5 năm theo tỷ lệ sau:

Bây giờ hãy xem xét phần Payout. Nó bao gồm thông tin về tất cả giao dịch payout với số tiền nhận được nhờ swapping: ngày, địa chỉ của ví mà coin được gửi, số lượng, trạng thái, ID và hàm băm của giao dịch.

Bạn có thể thực hiện payout ngay sau khi tiền được ghi có vào available balance của mình. Bạn có thể chuyển chúng vào ví của mình, gửi chúng đến sàn giao dịch hoặc mua các sản phẩm của hệ sinh thái. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào nút Payout trên phím tắt Available PLCU Balance:

Một trang sẽ mở ra trong đó bạn cần nhập địa chỉ của ví mà bạn muốn thực hiện payout (mũi tên trên màn hình bên dưới trỏ đến ô nhập ví):

Phần tiếp theo là My Wallet. Trong đó, bạn có thể biết được địa chỉ ví và trang trại của mình:

Còn trong phần Applications, bạn có thể tải xuống các ứng dụng chính của hệ sinh thái PLC Ultima:

Chúng tôi hy vọng rằng sau khi đọc, bạn không còn câu hỏi nào về chức năng swapping PLCUC sang PLCU. Swapping coin có tầm quan trọng then chốt đối với tương lai dự án của chúng ta: nó sẽ cho phép chúng ta tránh được tình trạng dư thừa tiền coin trên thị trường và tăng giá trị của đồng coin trên thị trường lên gấp nhiều lần.