Bạn có thể mua các sản phẩm của PLCU thông qua tài khoản cá nhân plcumember. Chúng tôi sẽ cho bạn biết cách mua, ví dụ như gói Ultima Farm.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web ultima-farm.com và hoàn tất xác thực hai yếu tố.

  Bạn thấy tài khoản cá nhân của trang trại với một thiết kế cập nhật.
 2. Cuộn trang xuống dưới, bạn sẽ thấy các gói khả dụng để mua. Chọn một sản phẩm để mua - trong ví dụ của chúng ta, đó là một gói với giá 550 euro.
 3. Nhấn vào nút “Nâng cấp” ở phía dưới cùng. Trang thanh toán gói sẽ được mở ra:

  Trên trang này bạn có thể chọn phương thức thanh toán — PLCU, PLC, Cash Balance. Trong ví dụ của chúng ta PLC Ultima được chọn.


 4. Xác nhận đồng ý với các điều khoản mua hàng bằng cách chọn checkbox và nhấp vào nút "Mua".

  Trang sau của hệ thống thanh toán PLC ULTIMA Pay sẽ mở ra:

 5. Sao chép địa chỉ ví và truy cập tài khoản cá nhân PLCU Member. Dán địa chỉ vào dòng:

 6. Bây giờ, trong dòng thứ hai, chỉ định số lượng PLCU cần thiết - chúng cũng có thể được sao chép trên màn hình Ultima Pay PLC. Xin lưu ý rằng bạn phải chỉ ra số lượng chính xác.

  Ở bên phải, bạn sẽ thấy số tiền phí hoa hồng cho giao dịch này. Trong ví dụ của chúng ta, nó là 5,56 euro.

 7. Chấp nhận các điều khoản bằng cách chọn checkbox ở cuối trang.

 8. Nhấn vào nút Confirm (“Xác nhận”). Nhập mật khẩu của bạn:

  Đã xong! Giao dịch đã được gửi. Trong màn hình mở ra bạn có thể thấy nó với hash ID tương ứng. Bạn chỉ cần đợi xác nhận mua hàng.

 9. Quay lại trang PLC Ultima Pay. Làm mới trang. Như chúng ta có thể thấy, giao dịch mua đã được hoàn tất thành công:

Xin chúc mừng! Bạn đã mua một gói mới. Như bạn có thể thấy, bây giờ bạn có thể dễ dàng mua sản phẩm trực tiếp từ tài khoản PLCU Member của mình hoặc gửi tiền vào các ví PLCU khác.