Hãy đăng nhập vào trang bằng tên đăng nhập và mật khẩu.

Nếu bạn chưa đăng ký, hãy sử dụng link giới thiệu và tiến hành đăng ký.

Hãy ấn Sign Up và nhập tên đăng nhập.

Sau khi nhập thông tin đăng nhập, bạn sẽ được đưa đến mục My Card tại văn phòng cá nhân của trang. Bạn sẽ thấy tất cả các thẻ khả dụng của bạn tại đây. Hãy kiểm tra xem tất cả chúng đã được kích hoạt hay chưa.  

Link giới thiệu có sẵn ở góc ngoài cùng bên phải.

Trong menu bên trái, sau khi chọn mục ULTIMA Card, bạn sẽ được chuyển đến trang mua thẻ. 
Sau đó, trên trang web, bạn có thể: xem các thẻ của mình, mua thẻ, nhận mã kích hoạt thẻ.