Ultima Farm — đây là công cụ chính trong cơ sở hạ tầng để khai thác coin. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ vào trang "Dashboard". Tại đây, bạn có thể chuyển giữa các farm cho PLCUX và PLCUC

Trên trang này, bạn sẽ thấy thông tin về farm của bạn: trạng thái của nó — có bao nhiêu coin đóng băng hiện nay, Max Load tổng và khả dụng. 

Trên mục Total Minted có thể thấy tổng số coin được minting bởi farm của bạn, và xem giao dịch minting mới nhất. 

Hãy chú ý tới mục lịch sử — trong đó chúng tôi lưu lại những thông tin quan trọng về hoạt động của sản phẩm. 

Phía dưới có biểu đồ thể hiện sự thay đổi của hệ số minting. Nhờ biểu đồ này, bạn sẽ có thể dễ dàng biết giá trị của hệ số minting hiện nay, cũng như trong tương lai. 

Phía dưới là các gói Ultima Minter cho phép mua: 

Để bắt đầu minting coin, bạn cần mua giấy phép và ký hợp đồng thông minh. Bạn có thể đọc thêm về cách ký kết hợp đồng thông minh trong hướng dẫn của chúng tôi.

Như vậy, chúng ta đã biết các thành phần của Dashboard — bảng điều khiển trung tâm. Bây giờ, chúng ta hay xem trong menu có gì. 

Ngay lập tức, xin lưu ý tới mục “Giúp đỡ” (Help). Trong đó có hướng dẫn ngắn từng bước về cách bắt đầu minting coin mới. 

Trong mục Application bạn sẽ tìm thấy các link tải ứng dụng Ultima Farm và Ultima Wallet trên App Store, Google Play. 

Trong mục My Wallets bạn sẽ có thể thấy và copy các địa chỉ ví PLCU Classic và PLCUX của mình. 

Trong mục License keys bạn sẽ thấy các khóa để kích hoạt farm của bạn. Có thể kích hoạt farm ngay trên trang đó, chỉ cần nhấn vào nút Activate. 

Còn trong mục Activation bạn có thể kích hoạt các khóa giấy phép của mình từ mục License keys:

Trong mục Support, bạn sẽ có thể đặt câu hỏi của mình cho đội ngũ hỗ trợ PLC Ultima: 

Ultima Farm — công cụ mạnh mẽ  trên hệ sinh thái PLC Ultima, cho phép tạo ra những đồng coin mới trên điện thoại. Đội ngũ PLCU đang làm mọi thứ để công việc với các sản phẩm của chúng ta được thuận tiện và có lợi tối đa!