Ultima Farm cho phép bạn khai thác những đồng coin mới chỉ bằng cách giữ tiền trong ví của bạn. Ứng dụng đóng băng tiền coin. Hơn nữa, người dùng giữ càng nhiều coin trên ví Farm thì càng khai thác được nhiều coin mới. Khi hoạt động, Ultima Farm khai thác nhiều lần khối lượng từ các đồng coin bị đóng băng trên ví. Sau khi hết thời hạn của trang trại, tất cả các đồng coin bị đóng băng sẽ được mở khoá và một lần nữa sẽ khả dụng để giao dịch.

Các đồng coin được khai thác có thể dễ dàng chi tiêu, chuyển nhượng, tiếp tục giữ và thực hiện các giao dịch khác một cách nhanh chóng và an toàn. Đồng thời, người dùng là chủ sở hữu duy nhất của đồng coin của mình và chỉ anh ta mới có tất cả thông tin cần thiết để khôi phục quyền truy cập vào ví.

Menu ứng dụng chính nằm ở cuối màn hình. Menu có bốn phần, chúng tôi sẽ liệt kê chúng từ trái sang phải:

Chúng ta hãy cùng xem xét lần lượt từng phần trong menu.

Màn hình chính 

Ở trên cùng của màn hình chính là một biểu tượng đại diện cho đồng coin chính của trang trại của bạn. Bạn có thể chuyển đổi coin của trang trại bằng cách nhấp vào mũi tên ở bên phải của tên đồng coin.

Vị trí trung tâm trên màn hình là đồng hồ tốc độ, hiển thị giá trị Max Load. Các chỉ số của đồng hồ tốc độ thay đổi tùy thuộc vào số lượng coin được nạp vào trang trại - sử dụng càng nhiều Max Load, mũi tên càng gần với giá trị tối đa.

Chúng tôi xin nhắc các bạn rằng Max Load là số coin khả dụng để đóng băng. Để có được Max Load, bạn cần mua giấy phép Ultima X Minter. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn chi tiết để mua giấy phép theo các cách khác nhau tại các liên kết bên dưới:

Cách mua ULTIMA X MINTER bằng PLCU 

Cách mua Ultima X Minter bằng BTC

Cách mua Ultima X Minter bằng USDC

Cách mua Ultima X Minter bằng USDT

Cách mua Ultima X Minter bằng PLCUX

Dưới đồng hồ tốc độ có nút "Get Profit", bằng cách nhấp vào nó, hợp đồng thông minh sẽ được ký kết và bắt đầu minting coin. 

Bên dưới nút Get Profit, các thông tin sau có sẵn:

Frozen — số lượng coin đang bị đóng băng;

Minted — số lượng coin đã minting;

Available Max Load — hiển thị số lượng coin mà bạn có thể đóng băng dựa trên Max Load của bạn. Giá trị được tính theo công thức: Max Load - lượng coin bị đóng băng.

Số coin có thể được nạp vào trang trại với mức Max Load hiện tại.

Chúng tôi nhắc bạn rằng những con số này đề cập đến đồng coin đã chọn, bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ của trang trại bằng cách nhấp vào mũi tên bên cạnh biểu tượng đồng coin ở trên cùng của màn hình.

Bên dưới, bạn thấy khối Balances, cho biết bạn có bao nhiêu coin trong trang trại của mình. Đây là những đồng coin tự do mà bạn có thể chuyển vào Main Wallet, ký kết các hợp đồng thông minh với chúng hoặc sử dụng chúng theo quyết định của bạn.

Ở cuối màn hình, bạn thấy tiện ích Minting Factor Info - kéo nó lên để nhận thông tin về hệ số minting hiện tại và tương lai cho đồng coin đã chọn:

Phần “Hợp đồng thông minh”

Phần này chịu trách nhiệm về các hợp đồng thông minh. Tại đây, bạn có thể xem danh sách tất cả các hợp đồng thông minh đã ký kết của mình.

Đọc thêm về cách ký kết hợp đồng thông minh trong hướng dẫn này. 

Phần “Lịch sử”

Trong phần này, bạn có thể xem chi tiết tất cả các giao dịch của mình với PLCU và PLCUX, bao gồm phí gas cho các giao dịch với PLCUX. Bạn có thể chọn đồng coin ở đầu màn hình.

Phần “Cài đặt”

Trong cài đặt ở phần “Bảo mật”, bạn có thể thay đổi mã PIN và bật ủy quyền qua Face ID hoặc vân tay. Trong phần Farm Wallet Export, bạn có thể xuất Farm Wallet của mình. Trong phần Support, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ, cũng như đọc các tài liệu đào tạo ngắn gọn. Trong phần Theme, bạn có thể chuyển đổi chủ đề, còn trong Authorization, bạn có thể đăng xuất khỏi tài khoản của mình.

Xin lưu ý rằng nếu bạn thoát ứng dụng, trang trại được lưu trong đó sẽ bị xóa, nhưng bạn luôn có thể nhập vào lần uỷ quyền ứng dụng tiếp theo.