Đối với cộng đồng Platin World tiền thưởng độc đáo Turbo cho phép bạn nhận 20% từ mỗi giao dịch được thực hiện bởi các đối tác mới trong tuyến đầu tiên. Thật đơn giản: bạn càng tích cực mời mọi người, thì Turbo Bonus của bạn càng cao! Và nó có sẵn cho tất cả các đối tác của Platin World, bất kể thứ hạng.

Điểm đặc biệt của Turbo Bonus là nó không được thanh toán ngay mà được tích lũy trong số dư pending cho đến khi đạt được một giá trị nhất định trong doanh thu mua hàng của các đối tác tuyến đầu tiên mới (doanh thu được tính bằng euro). Các giao dịch mua đầu tiên của các đối tác được mời, cũng như tất cả các giao dịch mua của họ được thực hiện trong khoảng thời gian kỳ báo cáo, sẽ được tính vào doanh thu. Xin lưu ý rằng tiền thưởng được tính theo kỳ theo lịch. Tiền thưởng sẽ chuyển vào số dư khả dụng khi đạt đến các giá trị doanh thu sau:

Tiền thưởng sẽ được cập nhật lại hàng tháng. Đồng thời, “quy tắc một bên” được áp dụng - phần tối đa của một đối tác trong tuyến đầu tiên của bạn không được vượt quá 50%.

Hãy cùng phân tích một ví dụ để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của Turbo Bonus:

Hãy tưởng tượng rằng bạn đã bán một gói cho một người mới với giá 1000 euro. Sau đó, doanh thu của bạn tăng lên 1000 euro và 200 euro được ghi có vào số dư pending của tiền thưởng Turbo. Sau đó, bạn bán sản phẩm cho hai người nữa với giá 1000 euro: tổng doanh thu của bạn là 3000 và tổng số dư pending là 600 euro. Để chuyển số dư từ pending sang số dư khả dụng, bạn cần đạt được doanh thu 5000 euro. Nếu bạn mời thêm hai người, mỗi người thanh toán 1000, giá trị của Tiền thưởng Turbo sẽ là 1000 euro và nó sẽ chuyển thành số dư khả dụng.

Như bạn có thể thấy, các quy tắc cộng tiền thưởng đơn giản và minh bạch tối đa, trong khi tiền thưởng mang lại cho các đối tác tích cực cơ hội nhận được lợi nhuận gần như vô tận!