Ultima X Minter là một sản phẩm được tạo ra đặc biệt để bạn có thể xây dựng thu nhập thụ động của mình. Điều này trở nên khả thi nhờ công nghệ blockchain MINTING.

MINTING là quá trình khai thác các đồng coin mới trên blockchain. Nhìn chung, đây là một hợp đồng thông minh tự động để đóng băng một lượng tiền điện tử nhất định và nhận tiền thưởng cho nó.

Ultima Farm là một ứng dụng khai thác coin PLCUX nhờ hợp đồng thông minh cho phép bạn tạo ra lợi nhuận bằng cách chỉ cần đóng băng tiền coin trong ví Farm của bạn. Hợp đồng thông minh cho phép bạn khai thác tiền coin trong khoảng thời gian bằng một năm, đảm bảo khai thác liên tục trong toàn bộ thời gian hoạt động.

Năng suất khai thác phụ thuộc vào điều kiện thị trường và thời gian ký kết hợp đồng.

Ultima X Minter là một chứng chỉ kỹ thuật số cho phép trang trại truy cập vào việc minting. Vì số lượng coin được khai thác và số lượng người dùng có thể khai thác các đồng coin mới bị giới hạn nghiêm ngặt, nên chứng chỉ kỹ thuật số phải trả phí. Số lượng coin khả dụng để đóng băng trong trang trại tùy thuộc vào loại Ultima X Minter.

Còn bây giờ chúng ta hãy xem quá trình khai thác các đồng coin mới diễn ra như thế nào:

Các công nghệ của chúng tôi đã hiện thực hóa giấc mơ của hàng trăm nghìn người về việc kiếm được lợi nhuận trên blockchain. Các đồng coin được khai thác có thể dễ dàng chi tiêu, chuyển nhượng, tiếp tục giữ và thực hiện các giao dịch khác một cách nhanh chóng và an toàn. Người dùng là chủ sở hữu duy nhất của đồng coin của mình và chỉ anh ta mới có tất cả thông tin cần thiết để khôi phục quyền truy cập vào ví.

Do đó, hãy nhớ nghiên cứu hướng dẫn về cách đảm bảo tiền của bạn trong trang trại và trên ví điện tử.

Mọi thứ đều rất đơn giản. Bạn đóng băng một số lượng tiền nhất định trên ví Farm Wallet, chúng sẽ minting, tức là khai thác các đồng coin mới và bạn nhận được phần thưởng đảm bảo cho việc này. Để bắt đầu minting, bạn sẽ cần Ultima X Minter, một chứng chỉ cho phép trang trại truy cập vào các đồng coin. Nó đảm bảo quyền lợi nhận mức lợi nhuận thường xuyên và cố định của bạn. Việc mua chứng chỉ sẽ đảm bảo cho bạn thu nhập thụ động cho ít nhất một năm tới, điều này cũng có lợi và đáng tin.