Ultima Wallet là một ví đa chức năng để lưu trữ coin PLCU và PLCUX, cũng như để thực hiện các giao dịch với chúng. Ultima Wallet cho phép bạn:

Menu chính của ứng dụng nằm ở cuối màn hình. Có năm mục trên menu, chúng ta sẽ liệt kê từ trái sang phải:

Chúng ta hãy xem xét lần lượt từng mục trong menu.

Tổng quan về màn hình chính

Trên màn hình chính là một thẻ lớn của ví của bạn. Việc chuyển đổi giữa các ví PLCU và PLCUX được thực hiện bằng thao tác vuốt.

Trên thẻ này, bạn có thể thấy:

Bằng cách cuộn thẻ trên cùng sang bên phải, bạn sẽ chuyển sang ví PLCUX của mình.

Phía trên menu chính phía dưới là một widget ở dạng "bức màn". Nếu bạn kéo nó lên, lịch sử ba giao dịch gần đây nhất của bạn cho đồng coin này sẽ mở ra.

Dưới biểu đồ, bạn sẽ thấy hai nút — Send và Receive. Bằng cách nhấp vào chúng, bạn sẽ nhận được một địa chỉ cho các giao dịch bằng đồng coin bạn đã chọn trong menu ở trên.

Bằng cách nhấp vào nút Send, bạn có thể gửi coin, còn khi nhấp vào Receive - bạn sẽ nhận được địa chỉ ví của bạn để người khác gửi giao dịch cho bạn.

Ví dụ, bạn muốn gửi coin PLCU. Hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn ví PLCU. Sau đó, nhấp vào nút Send.

Một trang sẽ mở ra trong đó bạn cần nhập số tiền cần gửi.

Nhấp vào NEXT. 

Sau đó, một cửa sổ sẽ mở ra, trong đó bạn cần chỉ định địa chỉ mà bạn muốn gửi coin:

Bạn có thể dán địa chỉ hoặc quét mã QR. Chúng tôi nhắc bạn rằng khi chuyển tiền coin, một khoản phí sẽ được tính và đối với các giao dịch với PLCUX, bạn cũng cần phải trả phí gas bằng PLCU. Đọc thêm về gas là gì và cách tính nó hướng dẫn này.

Để nhận coin, hãy nhấp vào nút Receive trên màn hình chính. Trong cửa sổ mở ra, bạn sẽ thấy mã QR để nhận coin, cũng như địa chỉ của bạn, có thể được sao chép:

Phần "Lịch sử"

Trong phần "Lịch sử giao dịch", bạn sẽ tìm thấy chi tiết của tất cả các loại giao dịch bạn đã thực hiện. Và ở góc trên bên phải màn hình, bạn có thể chuyển đổi giữa các loại coin.

Phần với mã QR để thanh toán

Phần thứ ba trong menu là mã QR. Sử dụng nó, bạn có thể gửi các giao dịch một cách thuận tiện và nhanh chóng bằng cách đưa máy ảnh vào mã QR:

Phần gửi giao dịch trên Ultima Farm

Phần menu này được kích hoạt sau khi ủy quyền trong ứng dụng.
Trong phần này, bạn có thể gửi tiền coin vào trang trại, cũng như ký hợp đồng thông minh để quyên góp trên nền tảng Platin Hero. Để quyên góp, bạn cần quét mã QR trên trang dự án trên Platin Hero. Sau đó, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang điều kiện đóng băng, nơi bạn sẽ cần xác nhận việc ký kết hợp đồng thông minh.

Phần "Cài đặt"

Phần cuối cùng của ứng dụng Ultima Wallet là cài đặt.

Trong phần Security bạn có thể thay đổi mã PIN, cũng như kích hoạt uỷ quyền trong ứng dụng thông qua vân tay hoặc Face ID. Trong phần Settings, bạn có thể thiết lập Main Wallet. Trong phần Support, bạn có thể xem các hướng dẫn ngắn để làm việc với ví.

Trong phần Ultima Wallet Control, bạn sẽ có thể xuất, nhập và xóa Ultima Wallet khỏi ứng dụng. Xin lưu ý rằng việc xóa ví chỉ diễn ra khỏi ứng dụng, không thể xóa ví khỏi blockchain.

Trong phần Theme, bạn có thể chuyển đổi giữa chủ đề sáng và tối của ứng dụng.

Còn trong phần Authorization, bạn có thể đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cũng như bắt đầu khóa ví và trang trại trong trường hợp ví của bạn bị xâm phạm (rơi vào tay bên thứ ba hoặc trong miền công cộng). Để xem hướng dẫn chi tiết về những hành động cần làm trong tình huống này, hãy đọc liên kết.