Nếu vì một lý do nào đó bạn quyết định khoá Ultima Wallet và Ultima Farm của mình, vui lòng hãy tuân thủ những bước dưới đây. Hãy nhớ rằng: sự an toàn của tiền của bạn phụ thuộc vào mức độ nhanh chóng và chính xác của việc thực hiện các hành động cần thiết của bạn. 

Bước 1: khoá Ultima Wallet

Quá trình khoá ví và trang trại liên kết với nó bắt đầu với ví Ultima Wallet. Như vậy, nếu bạn biết rằng ví của mình đã bị xâm phạm (rơi vào tay bên thứ ba hoặc trong bị truy cập công cộng), hãy truy cập ứng dụng Ultima Wallet và đến phần Block Wallet. Xin lưu ý rằng mục menu này chỉ có sẵn ở trạng thái được ủy quyền.

Một thông báo sẽ xuất hiện trên màn hình yêu cầu bạn xác nhận việc hủy các hợp đồng thông minh được tạo cho ví này. Thông báo sẽ cho biết rằng ngay sau khi bạn đồng ý khoá ví, tất cả các đồng coin cần được minting như một phần của hợp đồng thông minh đã ký kết sẽ bị đốt cháy. Điều này là cần thiết để những kẻ tấn công không đánh cắp lợi nhuận trong tương lai của bạn.

Vuốt sang phải để xác nhận.

Nếu bạn có nhiều liên hệ, bạn sẽ cần nhiều lần xác nhận việc chấm dứt hợp đồng.

Khi các hợp đồng thông minh bị hủy, tất cả các đồng coin chưa được minting sẽ bị đốt cháy.

Bước 2: liên hệ với bộ phận hỗ trợ của PLC Ultima  

Bây giờ bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Ultima PLC. Điều này có thể được thực hiện ngay lập tức trên trang web trong tài khoản cá nhân của bạn từ phần Hỗ trợ.


Viết thư tới bộ phận hỗ trợ cho biết rằng bạn đã bắt đầu khoá và chấm dứt tất cả các hợp đồng thông minh, đồng thời yêu cầu đặt lại Main Wallet (ví chính) và Farm Wallet của bạn. Tin nhắn có thể được viết dưới hình thức tự do.

Bộ phận hỗ trợ sẽ kiểm tra bạn và gỡ ví của bạn. Sau đó, tài khoản của bạn sẽ không có Main Wallet và Farm Wallet được liên kết nữa.

Bước 3: Tạo ví mới

Bạn cần tạo một ví mới trong ứng dụng Ultima Wallet và đặt nó làm ví chính, điều này có thể dễ dàng thực hiện trong menu cài đặt của ứng dụng Ultima Wallet. Khi bạn đã tạo một ví mới trong ứng dụng Ultima Wallet và đặt nó làm ví chính, hãy mở ứng dụng Ultima Farm. Nó sẽ tự động tạo một ví nông trại mới và liên kết nó với tài khoản của bạn.

Bước 4: Nhập Farm Wallet bị xâm phạm  

Bây giờ bạn cần nhập trang trại cũ đã bị xâm phạm vào ứng dụng Ultima Farm.

Nếu bạn có một điện thoại và bạn đang sử dụng trang trại mà bạn vừa tạo, chỉ cần nhấn vào “ĐĂNG XUẤT” trong menu cài đặt trong ứng dụng. 

Thao tác này sẽ xóa hoàn toàn tất cả các ví khỏi ứng dụng, sau đó hãy đăng nhập và nhập trang trại cũ đã bị xâm phạm.

 

Bước 5: Khoá Farm Wallet đã nhập

Khi bạn đã hoàn tất quá trình nhập trong ứng dụng Ultima Farm trong menu cài đặt sẽ xuất hiện nút Khoá Farm Wallet.
Nhấp vào nó và một màn hình mới sẽ mở ra.

Xác nhận đồng ý với việc ký kết lại tất cả các hợp đồng thông minh bằng cách vuốt sang phải:

Quan trọng! Bạn sẽ cần ký kết lại mọi hợp đồng thông minh hiện có đã bị hủy trong ứng dụng Ultima Wallet. Nếu bạn đã có 76 hợp đồng thông minh trong trang trại của mình, thì bạn sẽ cần phải ký kết lại từng hợp đồng trong số đó

Hợp đồng sẽ được ký kết lại với trang trại mới của bạn và ví mới ở trạng thái tại thời điểm ký kết lại. Ví dụ, bạn có 1 PLCU bị đóng băng và 4 trong số 12 quá trình minting đã được thực hiện, khi tạo lại trên ví mới, bạn sẽ chỉ thấy 8 phiên minting khả dụng.

 

Khi bạn hoàn tất quá trình ký kết lại các hợp đồng thông minh, bạn sẽ thấy một thông báo rằng các hợp đồng đã được ký kết lại:

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn tất quá trình khóa ví bị xâm phạm và khôi phục minting với các ví mới! Bây giờ coin của bạn đã an toàn!