Xin chào mừng đến với Help Center — tại đây, bạn sẽ tìm thấy các câu trả lời chi tiết về cách làm việc với sản phẩm DeFi-U.

Bước 1. Tạo ví

Trước khi bắt đầu làm việc, bạn cần đăng ký SMART Wallet. Bạn sẽ thấy hướng dẫn bắt đầu làm việc với SMART Wallet theo link này.

Bước 2. Nạp tiền vào ví

Sau khi tạo ví, cần nạp token Ultima vào đó. Để làm điều này, bạn cần tài khoản trên sàn giao dịch. Trong mục "Sàn giao dịch", bạn sẽ thấy hướng dẫn chi tiết về cách làm việc với sàn giao dịch Coinsbit — đối tác chủ chốt của Ultima, tại đó có thể mua token có lợi và an toàn.

Bây giờ, khi bạn đã mua token Ultima, có thể chuyển chúng vào địa chỉ ví. Để làm điều vậy, hãy sử dụng hướng dẫn này. Sau đó, có thể vào đăng ký và mua giấy phép split.

Bước 3. Mua giấy phép split

Hướng dẫn chi tiết về việc mua giấy phép bằng Ultima qua SMART Wallet có thể xem theo link này. Nếu bạn thấy thanh toán từ sàn giao dịch tiện lợi hơn, hãy sử dụng hướng dẫn này.

Bước 4. Thanh toán hợp đồng split

Hướng dẫn sẽ sớm được đăng trong thời gian tới.

Bước 5. Nhận token split

Sau khi mua hợp đồng split, blockchain sẽ tạo các token split. Hướng dẫn về các hoạt động tiếp theo sẽ được đăng trong thời gian tới.

Bước 6. Nhận thưởng Ultima