8 BƯỚC ĐỂ CÓ THU NHẬP THỤ ĐỘNG: HƯỚNG DẪN NGẮN GỌN

BƯỚC 1. Hãy đăng ký theo link đối tác lên https://ultimafarm.com. Chi tiết hơn

Để định hướng tốt hơn lên trang, hãy xem bài tổng quan. Trong văn phòng cá nhân trên trang ultimafarm.com, phía dưới trang, hãy xem mọi đề xuất. Hãy chọn giấy phép ULTIMA X MINTERS mà bạn muốn mua, và hãy sang sàn giao dịch để mua số lượng coin  PLCU và PLCUХ cần thiết.

BƯỚC 2. Mua coin PLCU.

  • Nếu bạn còn chưa có tài khoản trên sàn giao dịch crypto, hãy tiến hành đăng ký. Chi tiết hơn
  • Nếu bạn đã có tài khoản trên sàn giao dịch, hãy tiến hành mua luôn. Coin PLCU có thể được mua trên Coinsbit bằng USDT. Hãy làm theo các hướng dẫn của sàn giao dịch để mua USDT trên Coinsbit hay Вinance.
  • Nếu bạn có coin PLCU, bạn sẽ có thể chuyển ngay sang bước 3.

BƯỚC 3. Hãy mua coin PLCUX. Chi tiết hơn

BƯỚC 4. Mua giấy phép ULTIMA X MINTERS. Bạn có thể làm điều đó ngay khi chuyển coin để thanh toán từ sàn giao dịch. Chi tiết hơn 

Bên dưới, ở mục “Mua ULTIMA X MINTERS” bạn có thể biết cách mua giấy phép bằng cách sử dụng những loại tiền crypto khác.

BƯỚC 5. Hãy tải trên Google Play hay App Store và cài đặt ứng dụng Ultima Wallet.

  • Nếu bạn chưa có ví trước đây, hãy làm theo hướng dẫn này
  • Nếu bạn muốn nhập ví cũ, cập nhật hay cài lại nó, và tiếp tục sử dụng chúng, bạn có thể sử dụng khóa vận chuyển. Chi tiết hơn
  • Có thể nhập ví cũ, cập nhật hay cài lại nó nhờ câu ghi nhớ. Chi tiết hơn

Hãy nạp coin PLCU được mua trên sàn vào ví của mình. Chi tiết hơn

BƯỚC 6. Hãy tải và cài đặt ứng dụng Ultima Farm trên Google Play hay trên App Store.

  • Nếu trước đây bạn chưa có Ultima Farm, hãy làm theo hướng dẫn này
  • Nếu bạn muốn nhập farm cũ, cập nhật hay cài lại, và tiếp tục sử dụng nó, bạn có thể sử dụng khóa vận chuyển. Chi tiết hơn
  • Có thể nhập farm cũ, cập nhật hay cài lại nó nhờ câu ghi nhớ. Chi tiết hơn

Chú ý: nếu trước đây bạn đã có tài khoản Ultima Farm, khi cập nhật ứng dụng, bạn có thể sẽ cần thực hiện kích hoạt làm việc với PLCUX. Chi tiết hơn

BƯỚC 7. Hãy nạp các coin PLCUX vào Ultima Farm và bắt đầu đào các coin mới. Chi tiết hơn
Chú ý: tại bước này, trong tài khoản farm PLCUX của bạn, phải có đủ số lượng coin PLCU cho phí gas. 

BƯỚC 8. Hãy rút số PLCUX nhận được và sử dụng nó theo ý mình. Chi tiết hơn

Xin vui lòng chú ý: đây là mô tả ngắn gọn toàn bộ chặng đường người dùng của sản phẩm chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng tính tới mọi khó khăn có thể xảy ra, và với mỗi bước trong đó, chúng tôi đã chuẩn bị những hướng dẫn bổ sung trong mục phía dưới.