Alex Reinhardt là một nhà đầu tư mạo hiểm và là người sáng lập hệ sinh thái PLC Ultima, bao gồm đồng coin PLCU, cũng như các sản phẩm sáng tạo khác hoạt động ở điểm giao nhau giữa thị trường tiền điện tử và nền kinh tế truyền thống.

Trên các phương tiện truyền thông, Alex phát biểu như một chuyên gia về thị trường tiền điện tử, về việc tạo ra và quảng bá các công ty khởi nghiệp, phát triển kinh doanh trên thị trường quốc tế.